בחרו עמוד

בעקבות התכתבות בפיסבוק עם בעלת חדר בריחה\ חשבתי לנכון לפרט את האלמנטים הסטנדרטיים
"מהמדף" לחדרי בריחה. האלמנטים הללו חוזרים בכל החדרים. ולא צריך להיות מומחה גדול כדי
להרכיב אותם.

1- הפעלה ישירה:
micro-switch
סנסור מכל סוג (אופטי מגנטי US וכו')
2- הפעלה מתוזמנת:
X זמן אחרי ארוע – משהו קורה או מפסיק לקרות
3-סידור אלמנטים:
1-או לפי סדר בחירה
2- או כל אלמנט במקום הנכון סדר ההנחה לא משנה (RFID )
3- כל אלמנט במקום שלו הסדר משנה (RFID)
4- אלמנט SOUND :
הפעלה אוטומטית של טרק אחד או יותר
הפעלה עם אופציה ידנית
5-משחק SIMOM-SAYS
6- הפעלה עם שלט –אלחוטי
7-פצצה (טיימר סופר אחורה לארוע)

ישנם שילובים וגם דברים מיוחדים אבל זה הבסיס .
לדוגמא – כיוון רדיו לתחנה מסויימת הוא שילוב של אלמנט קול עם אנקודר.
מקווה שהבהרתי את הנקודה.