בחרו עמוד

תנאי שרות ואחריות למוצרי תוכנה וחומרה

 

א) אנו אחראים לביצוע העבודה כפי שהוסכם בינינו ללקוח .

ב) כל עוד העבודה לא הושלמה – לא נדרוש תשלום

ג) חלקים, שליחויות, תשתיות ,מנעולים , תפאורה, מכניקה, חשמל ועבודות חוץ הם באחריות הלקוח ועל חשבונו. אנו עושים אלקטרוניקה בלבד!

ד) המפרט הכתוב מחייב את שני הצדדים ובמקרה של חוסר אפשרות טכנית, לביצוע אלמנט כל שהוא – ימצא פתרון חלופי על ידי שני הצדדים.

ה) הלקוח יקבל, לאחר התשלום וגמר העבודה לשביעות רצון שני הצדדים, את פרוט החלקים כדי שיוכל לרכוש חליפיים למקרה תקלה

ו) במשך 3 חודשים מסיום ההתקנה הלקוח יוכל לבקש התאמות מינוריות כדי לכוון את המערכות טוב יותר.

ז) אנו אחראים על שינויי תוכנה או מערכות שהתקנו למעט החלקים. חלקים שיוחלפו הם על חשבון הלקוח. זאת במשך 3 חודשים מגמר ההתקנה.

ח) שרות עקב סיבות שאינן תלויות בנו, ובפרט גם: שינוי התקנה, הזזה , קריעת חוטים, או חשמל  וסאבוטז'– יחוייב בתשלום.

ט) הלקוח רשאי להשתמש בתוכנה שקיבל רק לחדר או האתר הספציפי שלו ואינו רשאי  להעביר למישהו אחר או לחדר אחר, ואף לא לתת לגורם אחר להציץ עקב זכויות היוצרים שלנו.

י) תוקף האחריות בכפוף לתנאים לעיל שנה מיום תחילת ההתקנה.