בחרו עמוד

שישי שבת של כיף

 בחמישי בצהרים קיבלתי לתכנן ולבצע מערכת לניהול חניון. עם תדפיס ו כרטיסי RFID

פרוטוטיפ ללא מכניקה שאותה יבצע הלקוח ואם יצליח זה יהיה ב 100 מקומות

.IMG_2172

מוצ"ש זה היה מוכן

כולל גלאי קרבה 125KHZ

מדפסת

ממסר לפתיחת מחסום

RFID

ו דיודות מאירות ץ