בחרו עמוד

תערוכת צינורות אלומיניום במדעטק שנפתחה ב 2015

,  איתגרה אותי בלוז בלתי אפשרי  בבעיות מכניות לא פשוטות ובהנחתות כל הזמן

בסרטון להלן בדיקת התוצאה. 60 סטפרים מחוברים ל 15 בקרים ברשת

הכוריאוגרף הוא אילן עזריאל.